Forum Gladiatorius (23)
Banka (15)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (19)
Knihovna (17)
Lázně (18)
Negotium X (11)
Skladiště (5)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (16)
Toto je hlavní sídlo gildy BMR_a_RIM. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.